L’ús de la pàgina www.interpretes.net implica que accepteu els termes que s’hi estableixen.
Les dades (textos, vídeos, imatges i so) incloses a www.interpretes.net són propietat exclusiva d’MMV LANGUAGE SERVICES S.L., amb seu a Gran Via Corts Catalanes, 498, 4t 2a, Barcelona, Espanya, i estan protegides per la legislació vigent aplicable a drets d’autor, marques registrades i drets de propietat intel·lectual.

MMV LANGUAGE SERVICES S.L.
CIF B-61592689
Tel.: +34 934 544 177
email:info@interpretes.net

Acceptació d’aquests termes

Els materials d’aquesta pàgina només tenen un objectiu informatiu.
Aquesta pàgina web utilitza JavaScript per a la funcionalitat de diverses animacions de dades i contingut.
Els usuaris accepten que està prohibit copiar o reproduir parcialment o totalment qualsevol d’aquests materials sense el consentiment previ per escrit d’MMV LANGUAGE SERVICES S.L.
Ni la pàgina www.interpretes.net, ni Marisa Martínez ni MMV LANGUAGE SERVICES S.L. no poden garantir que els contactes i la informació d’aquesta pàgina no contenen cap error. Així doncs, ni www.interpretes.net, ni Marisa Martínez ni MMV LANGUAGE SERVICES S.L. no es responsabilitzen de les conseqüències de les accions que es puguin derivar de la informació continguda en aquesta pàgina.

Ús de pàgines web de tercers

Els enllaços a pàgines web de tercers que s’inclouen a www.interpretes.net es mostren als usuaris únicament amb un objectiu informatiu. Ni MMV LANGUAGE SERVICES S.L., ni www.interpretes.net, ni Marisa Martínez són responsables del funcionament o la funcionalitat d’aquests enllaços a tercers. Per tant, l’ús que els usuaris facin de les pàgines web de tercers és al seu compte i risc, i ni MMV LANGUAGE SERVICES S.L., ni www.interpretes.net ni Marisa Martínez són directament o indirectament responsables de cap dany sofert als equipaments electrònics, ordinadors o arxius d’informació dels usuaris d’aquestes pàgines.
Ús de la pàgina www.interpretes.net
Com a usuari, reconeixeu que l’ús de www.interpretes.net és voluntari i accepteu plena responsabilitat a l’hora d’accedir a la informació d’aquesta pàgina.
També accepteu que no fareu un mal ús dels continguts de www.interpretes.net de manera il·lícita, abusiva o il·legal, ni l’utilitzareu per a cap finalitat lucrativa o personal.
MMV LANGUAGE SERVICES S.L. es reserva el dret de control de la informació inclosa a la pàgina web www.interpretes.net, que pot ser actualitzada sense previ avís en qualsevol moment. Si us plau, consulteu aquesta declaració de privacitat per a més informació relativa a la política de privacitat d’MMV LANGUAGE SERVICES S.L.