Modalitats

Interpretació consecutiva

En què consisteix? L’intèrpret se situa davant del micròfon al costat de la persona que ha de prestar declaració o respondre a un interrogatori i tradueix a la llengua de la persona en qüestió les preguntes que li dirigeixen els jutges i els lletrats i, viceversa, les respostes o les manifestacions de la persona interrogada o que presta declaració a la llengua del tribunal i dels lletrats. S’utilitza habitualment per a declaracions i per a interrogatoris de testimonis i de perits en causes civils o penals.

Interpretació quasi simultània amb equip portàtil

En què consisteix? Traducció quasi simultània, en veu baixa i mitjançant micròfon, de les intervencions en sala, per tal de mantenir informat un o més assistents a la vista que escolten la interpretació per mitjà d’auriculars.